ISO - 9001
ISO - 14001
ISO - 18001
הכנת ארגון הטמעה ותחזוקה

תדמור מגן
מתן שירותים בתחום תקינת ניהול איכות

הליווי מתבצע בכל השלבים עד להסמכה

הרצאות
מחשבים-
מתמטיקה-
סטטיסטיקה-

הסבת תקן ניהול איכות ISO 9001

לגרסא החדשה 2015

יועץ הנדסת תעשיה וניהול

t-magen@bezeqint.net

972-52-4848325

 

ביצוע הדרכות

Excel

VBA

Project

בבית העסק